Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
<
[-]
Logistica Industriala

[-]
Detalii despre specializarea Logistica Industriala. Click aici!
You have to register before you can post on our site.

Username:
  

Password:
  
[-]
Cine este online
There are currently no members online.

Admitere master 2018
#1
Information 
Inscrierea la studii universitare de masterat pentru anul univ. 2018 – 2019 se va derula in doua sesiuni:

  • Sesiunea I: 4 iulie – 22 iulie 2018 (taxa de înscriere este de 100 lei) Program Luni-Vineri 9:00-15:00, sala CB111

  • Sesiunea a II-a: 28 iulie – 14 septembrie 2018 (taxa de înscriere este de 125 lei)
Examen: 15 – 16 septembrie 2018 (susținerea probei de concurs, afișarea rezultatelor).
Pentru înscrierea la concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat, candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar plic, care trebuie să conţină următoarele documente:
a) fişa de înscriere tip, obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii, în care se va menţiona sub semnătură şi răspundere proprie toate datele solicitate (în fişa de înscriere nu se admit modificări, adăugiri sau ştersături);
b) două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat, în original;
d) diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2016 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
f) certificatul de naştere, în copie legalizată;
g) adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
h) certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
i) buletin/carte de identitate, în copie;
j) chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la secretariatul facultăţii.

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 19.09.2016 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)
[-]
Postari recente
Informatii Burse
Last Post: admin
12-11-2017 11:46 AM
» Replies: 0
» Views: 190553
Vehicul ghidat automat (AGV)
Last Post: Orionsmibe
12-04-2017 05:36 AM
» Replies: 1
» Views: 211841
Stagii de practica la Tenaris Silcotub
Last Post: Daniel Hodina
11-15-2017 04:08 PM
» Replies: 0
» Views: 199906
Stagii de practica la OMV Petrom
Last Post: Daniel Hodina
11-15-2017 03:37 PM
» Replies: 0
» Views: 207631
Stagii de practica la Philip Morris Roma...
Last Post: Daniel Hodina
11-15-2017 03:20 PM
» Replies: 0
» Views: 207331
Informatii burse Erasmus
Last Post: Moraru Cosmin
11-15-2017 03:12 PM
» Replies: 0
» Views: 192005
Model fizic realizat AS/RS
Last Post: vlad.george
11-15-2017 03:06 PM
» Replies: 0
» Views: 206653
Simulare 3D AS/RS
Last Post: vlad.george
11-15-2017 03:04 PM
» Replies: 0
» Views: 206329
Work and Travel
Last Post: MihaelaS1
11-15-2017 03:04 PM
» Replies: 0
» Views: 189489
Posibilitati angajare
Last Post: Daniel Hodina
11-15-2017 02:54 PM
» Replies: 1
» Views: 237158
Sistem AS/RS
Last Post: vlad.george
11-15-2017 02:53 PM
» Replies: 0
» Views: 198693
Informatii cerc stiintific
Last Post: vlad.george
11-15-2017 02:51 PM
» Replies: 0
» Views: 193584
Practica
Last Post: Daniel Hodina
11-15-2017 02:34 PM
» Replies: 1
» Views: 220769
Platforma pneumatica
Last Post: vlad.george
11-15-2017 02:32 PM
» Replies: 0
» Views: 199514
Platforma VISETH
Last Post: vlad.george
11-15-2017 02:30 PM
» Replies: 0
» Views: 200846
Harta campus UPB
Last Post: MihaelaS1
11-15-2017 02:28 PM
» Replies: 0
» Views: 189305
Firme
Last Post: Stefania
11-15-2017 02:22 PM
» Replies: 1
» Views: 209947
practica
Last Post: MihaelaS1
11-15-2017 02:17 PM
» Replies: 1
» Views: 209532
Informatii practica
Last Post: MihaelaS1
11-15-2017 02:13 PM
» Replies: 0
» Views: 197425
Cazare
Last Post: Moraru Cosmin
11-15-2017 02:03 PM
» Replies: 1
» Views: 210670

>